welcome,guest

News

New Join Company

Yangzhou Qixiang Science & Technology Co.,Ltd.

Yangzhou Qixiang ScienceTechnology Co.,Ltd. is located in Guoji industrial zone in the north of Yangzhou city, Jiangsu province,China. At present, the company has developed a variety of signal

Yangzhou Qixiang Science & Technology Co.,Ltd.
Sayfu Multilayer Circuits Co.,Ltd
Kunshan Radar Laser Technology Co.,Ltd
Guangzhou Zhanming Electronic Co., Ltd